hlavní partner Nová Ves pod Pleší

Symboly klubu

Oficiální název klubu:
Tělocvičná jednota Sokol
Nová Ves pod Pleší

Rok založení klubu: 1933

Klubové barvy:
Zelená, bílá a černá.

Klubová hymna: Vlajko vlaj

Klubová vlajka:
Vlajku bez znaku tvoří svislé
zeleno-bílo-černé pruhy
(poměr 8:5).
Vlajka se znakem (8:5)
Znak je umístěn na středu
vlajky (poměr šířky vlajky
k šířce znaku je 24:5).

Klubový znak: tvořily svislé černobílé pruhy, zelená a zlatá barva.
Logo užívané od července 2012 navrhl pro oddíl kopané Ing. Luděk Pasecký.

Tradiční dresy: zelené tričko, bílé trenýrky a černé štulpny.

Od jarní části soutěže 2024 nastupujeme doma komplet v zeleném.
Venkovní sada je celá černá.
Jako náhradní sady slouží většinou různé kombinace z klubových barev.
webdesign | websystem | KAO.cz